top of page

Nieuwsbrief

De eerste keer dat Amersfoorts bier wordt genoemd is in 1323. Het brouwen was toen voornamelijk een huisnijverheid en gebonden aan vele regels. Zo was onder andere de hoeveelheid dat men mocht brouwen nauwkeurig vastgelegd. Ondanks de beperkingen was er genoeg bier over voor de export naar o.a. Holland. Dit tot ergernis van de Amsterdamse brouwers. Maar doordat Amersfoort van oudsher goed water heeft, kwamen er steeds meer brouwerijen in Amersfoort. In 1528 besloot Karel V zelfs Amersfoort het voorrecht te verlenen dat 'binnen die twee mylen of daeromtrent in den Lande omme Amersfoort' niet gebrouwen mocht worden. Na 1800 verloor de bierexport gaandeweg haar betekenis. Veel brouwerijen sloten voorgoed de deuren door de opkomende concurrentie, de verbeterde waterkwaliteit en de smaakverandering bij de drinkers.

bottom of page