top of page

Bierhistorie Amersfoort

De eerste keer dat Amersfoorts bier wordt genoemd is in 1323. Het brouwen was toen voornamelijk een huisnijverheid en gebonden aan vele regels. Zo was onder andere de hoeveelheid dat men mocht brouwen nauwkeurig vastgelegd. Ondanks de beperkingen was er genoeg bier over voor de export naar o.a. Holland. Dit tot ergernis van de Amsterdamse brouwers. Maar doordat Amersfoort van oudsher goed water heeft, kwamen er steeds meer brouwerijen in Amersfoort. In 1528 besloot Karel V zelfs Amersfoort het voorrecht te verlenen dat 'binnen die twee mylen of daeromtrent in den Lande omme Amersfoort' niet gebrouwen mocht worden. Na 1800 verloor de bierexport gaandeweg haar betekenis. Veel brouwerijen sloten voorgoed de deuren door de opkomende concurrentie, de verbeterde waterkwaliteit en de smaakverandering bij de drinkers.
Stadsbrouwerij-DeDrieRingen-1-40.JPG

Het ontstaan van de Drie Ringen

De Drie Ringen Brouwerij ontleent zijn naam aan één van de brouwerijen die Amersfoort in de zeventiende eeuw rijk was. De originele gevelsteen van dit familiebedrijfje (daterend uit 1626) is bewaard gebleven. Maar dat is niet het enige wat bewaard gebleven is. De huidige brouwerij brouwt namelijk nog steeds het bier van toen onder de naam ‘Vuurvogel’. En dat is zeker het proberen waard!

De Phoenix Brouwerij

De laatste brouwerij van Amersfoort, de Phoenix Brouwerij, hield het lang vol, maar moest in 1969 toch de poorten sluiten. Twintig jaar later namen de gebroeders Johan en Marinus Korthals-Altes, ex-directeur-eigenaren van de Phoenix Brouwerij, het initiatief om toch weer een brouwerij in Amersfoort te vestigen. Zij waren van mening dat de oude brouwersstad Amersfoort toch een groot gemis kende en richtten De Stichting 'De Vriendenring Der Amersfoortsche Bierbrouwerij De Drie Ringen' op en in 1989 opende de nieuwe Amersfoortsche Bierbrouwerij De Drie Ringen de deuren.  De Drie Ringen Brouwerij ontleent zijn naam aan één van de brouwerijen die Amersfoort in de zeventiende eeuw rijk was. De originele gevelsteen van dit familiebedrijfje (daterend uit 1626) is bewaard gebleven. Maar dat is niet het enige wat bewaard gebleven is. De huidige brouwerij brouwt namelijk nog steeds het bier van toen onder de naam ‘Vuurvogel’. En dat is zeker het proberen waard!
bottom of page